• adwokaci
 • adwokaci kościelni
 • audytorzy
 • biegli i inni eksperci
 • detektywi
 • doradcy podatkowi
 • komornicy sądowi
 • mediatorzy
 • notariusze
 • pośrednicy (nieruchomości)
 • radcy prawni
 • rzecznicy patentowi
 • rzeczoznawcy budowlani
 • rzeczoznawcy majątkowi
 • rzeczoznawcy motoryzacyjni
 • tłumacze przysięgli
 • zarządcy nieruchomościami
 • Wybierz kategorię
 • prawo amerykańskie
 • prawo angielskie
 • prawo austriackie
 • prawo belgijskie
 • prawo białoruskie
 • prawo bułgarskie
 • prawo chińskie
 • prawo chorwackie
 • prawo czeskie
 • prawo duńskie
 • prawo francuskie
 • prawo hiszpańskie
 • prawo holenderskie
 • prawo irlandzkie
 • prawo litewskie
 • prawo niemieckie
 • prawo norweskie
 • prawo portugalskie
 • prawo rosyjskie
 • prawo rumuńskie
 • prawo szwajcarskie
 • prawo szwedzkie
 • prawo słowackie
 • prawo ukraińskie
 • prawo węgierskie
 • prawo włoskie

Wykorzystaj wszystkie lub tylko wybrane kryteria wyszukiwania powyżej, aby znaleźć specjalistę z danej dziedziny

Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski
Szczecin 71-156 Szczecin
518 040 555 kancelaria@radcawasilewski.pl

Słowa kluczowe

 • Poleć firmę:
  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Cześć!

   

  Piszę do Ciebie z portalu http://www.mecenasi.pl

  Korzystałem z usług firmy [nazwa] i jest ona godna polecenia. Więcej informacji o tej firmie znajdziesz pod adresem [link].

   

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do firmy:

 • Zgłoś błąd:
Specjalizacje

Opis działalności

O mnie

Jestem radcą prawnym (wpis na listę radców prawnych przy OIRP w Szczecinie pod numerem Sz-1610). Pracuję również naukowo jako adiunkt w Uniwersytecie Szczecińskim. Kieruję się dewizą "teoria i praktyka". Przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego opieram się na posiadanej przeze mnie wiedzy prawniczej, którą stale rozwijam (m.in. publikując artykuły naukowe). W relacjach z Klientami skupiam się na profesjonalnym i rzetelnym podejściu do powierzonych spraw, partnerstwie oraz Państwa bezpieczeństwie oraz skuteczności proponowanych rozwiązań.

Jestem aobsolwentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim, obroniłem rozprawę doktorską "Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Konkurencji i Konsumentów". Wcześniej ukończyłem prawnicze studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim, studia podyplomowe zamówień publicznych (certyfikat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studium podstaw prawa niemieckiego na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

Przed założeniem kancelarii pracowałem w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (wydział cywilny oraz wydział gospodarczy) oraz kancelariach prawnych, a także odbyłem liczne praktyki w Polsce i w Niemczech.

Posługuję się językiem niemieckim (C2) oraz angielskim.

Na gruncie mojej pracy naukowej oraz doświadczenia zawodowego do moich specjalizacji należą:

 • prawo gospodarcze i handlowe (m.in. stała obsługa prawna, prawo spółek, prawo ubezpieczeniowe, umowy gospodarcze, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów)
 • prawo cywilne (m.in. dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia, prawo nieruchomości)
 • prawo konkurencji i konsumentów (m.in. sprawy antymonopolowe, postępowania przed Prezesem UOKiK, klauzule abuzywne)
 • prawo zamówień publicznych (wsparcie prawne zamawiających oraz wykonawców, obsługa przetargów oraz procesu inwestycyjnego, postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą - KIO).

W ramach działalności świadczę następujące usługi pomocy prawnej:

 1. porady prawne
 2. opinie prawne
 3. stała obsługa prawna (firm, spółek, urzędów, instytucji, innych jednostek i organizacji)
 4. windykacja należności (wezwania do zapłaty, postępowania o zapłatę)
 5. reprezentacja - zastępstwo procesowe, reprezentacja sądowa i pozasądowa, w tym również w ramach mediacji i negocjacji
 6. umowy i inne dokumenty - przygotowywanie umów, pomoc w negocjacjach, analiza warunków
 7. compliance / audyt prawny

Formy płatności:

 • gotówka 
 • przelew 

Dostęp online

 • tak

Publikacje

Opublikowałem kilkadziesiąt prac naukowych dotyczących prawa, np.:

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2016 r., III SK 23/15, Wywołanie przez kontrolowanego przedsiębiorcę konieczności dokonania przez Prezesa UOKiK dodatkowych czynności dla zapoznania się z treścią dokumentów jako brak współdziałania kontrolowanego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2018, nr 1

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako fakt powszechnie znany - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.11.2014 r., III CSK 254/13, "Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach" 2017, nr 2

Zamówienia publiczne a społeczna i zawodowa sytuacja osób z niepełnosprawnościami, Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. T. 2: 25 lat systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej w Polsce, red. M. Garbat, M.A. Paszkowicz, Zielona Góra 2017

Skarga na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej zawarte w uzasadnieniu wyrok. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.02.2016 r. (III CZP 111/15), "Finanse Komunalne" 2016, nr 10

Jurydyzacja wykładni prawa na gruncie art. 3 i art. 4 projektu Kodeksu cywilnego z 2008 roku, "Przegląd Legislacyjny" 2016, nr 1 (współautor: J. Uniejewski)

Ciężar dowodu w kwestii rażąco niskiej ceny w sądowej kontroli zamówień publicznych w postępowaniu skargowym (po nowelizacji z 2014 r.), Współczesne nowelizacje prawa karnego i cywilnego, red. D. Lambrecht-Halla, P. Szymański, Szczecin 2016 (współautor: E. Zawadzka)

Ochrona konkurencji i konsumentów na rynku usług bankowych w świetle orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. T 1, red. E. Kowalewska, P. Mańczyk, Szczecin 2015

Dyplomy

I miejsce w Konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego (2018)

Wyróżnienie pracy magisterskiej (2014)

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013)

inne nagrody i stypendia

Staże

W latach 2011-2014 odbywałem praktyki w m.in. polskich i niemieckich kancelariach, Ambasadzie RP w Berlinie, Ministerstwie Sprawiedliwości Kraju Brandenburgii w Poczdamie (Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Potsdam), niemieckich sądach (Amtsgericht Rostock, Sozialgericht Kassel).

Blogi

Wskazówki dojazdu

wyświetl większą mapę
Określ moją lokalizację
Wyznacz trasę dojazdu:

Galeria

 • Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski
 • Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski

Inne w tej lokalizacji

Nasi partnerzy

 • Anwaltskanzlei Ambroziak
 • Business Centre Club
 • BakerMcKenzie
 • E-Publiczny Doradca
 • Gessel
 • BusinessMediaSolutions

Copyright © 2009-2020 Mecenasi.pl

Realizacja: Edios.pl