• adwokaci
 • adwokaci kościelni
 • audytorzy
 • biegli i inni eksperci
 • detektywi
 • doradcy podatkowi
 • komornicy sądowi
 • mediatorzy
 • notariusze
 • pośrednicy (nieruchomości)
 • radcy prawni
 • rzecznicy patentowi
 • rzeczoznawcy budowlani
 • rzeczoznawcy majątkowi
 • rzeczoznawcy motoryzacyjni
 • tłumacze przysięgli
 • zarządcy nieruchomościami
 • Wybierz kategorię
 • prawo amerykańskie
 • prawo angielskie
 • prawo austriackie
 • prawo belgijskie
 • prawo białoruskie
 • prawo bułgarskie
 • prawo chińskie
 • prawo chorwackie
 • prawo czeskie
 • prawo duńskie
 • prawo francuskie
 • prawo hiszpańskie
 • prawo holenderskie
 • prawo irlandzkie
 • prawo litewskie
 • prawo niemieckie
 • prawo norweskie
 • prawo portugalskie
 • prawo rosyjskie
 • prawo rumuńskie
 • prawo szwajcarskie
 • prawo szwedzkie
 • prawo słowackie
 • prawo ukraińskie
 • prawo węgierskie
 • prawo włoskie

Wykorzystaj wszystkie lub tylko wybrane kryteria wyszukiwania powyżej, aby znaleźć specjalistę z danej dziedziny

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Misiejczuk
Kościuszki 22/1 45-062 Opole
605 695 544 biuro@radcamisiejczuk.pl

Słowa kluczowe

 • Poleć firmę:
  Twój email będzie wyglądać następująco:

  Cześć!

   

  Piszę do Ciebie z portalu https://www.mecenasi.pl

  Korzystałem z usług firmy [nazwa] i jest ona godna polecenia. Więcej informacji o tej firmie znajdziesz pod adresem [link].

   

  Pozdrawiam [login]

 • Napisz do firmy:

 • Zgłoś błąd:
Specjalizacje

Opis działalności

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Misiejczuk świadczy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Celem kancelarii jest zapewnienie szybkiej, skutecznej i rzetelnej obsługi prawnej poprzez indywidualne podejście do każdego Klienta oraz jego problemu.

Kancelaria współpracuje ściśle z innymi opolskimi kancelariami adwokackimi i radcowskimi, dzięki czemu możliwa jest realizacja obsługi dużych projektów prawnych.

FORMY ŚWIADCZONEJ POMOCY PRAWNEJ:

Wdrożenie RODO, które obejmuje m.in.:

1. audyt wewnętrzny — w szczególności inwentaryzacja posiadanych zasobów danych osobowych, ustalenie procesów przetwarzania danych osobowych, ustalenie bądź weryfikacja aktualnych danych pod względem zgodności z RODO;

2. ocena ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych;

3. opracowanie i wdrożenie dokumentacji zgodnej z RODO, w tym w szczególności: Polityki Ochrony Danych Osobowych wraz z niezbędnymi załącznikami i formularzami, oświadczeń o poufności oraz Upoważnień, stworzenie Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, stworzenie wzorów umów powierzenia danych osobowych.

4. przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

5. doradztwo prawne po wdrożeniu RODO.

Kancelaria współpracuje ze specjalistami z zakresu IT, co umożliwia wdrożenie stosownych aplikacji, programów i systemów zgodnych z RODO, bądź aktualizację programów dotychczas stosowanych u Klienta.

 

WINDYKACJA, PIECZĘĆ PREWENCYJNA , MONITORING PŁATNOŚCI 

I. WINDYKACJA

1. Windykacja przedsądowa

Windykacja przedsądowa to odzyskiwanie należności na drodze polubownej. Ma ona na celu przede wszystkim przeprowadzenie negocjacji z dłużnikiem, aby jak najszybciej uregulował on swoje zadłużenie bez konieczności kierowania sprawy do sądu. W postępowaniu polubownym obsługiwane są zarówno wierzytelności konsumenckie, jak i gospodarcze,  na każdym etapie przeterminowania.

2. Windykacja sądowa

W przypadku braku możliwości ściągnięcia długu w sposób polubowny, dana wierzytelność zostaje przekazana do windykacji sądowej, celem  jak najszybszego uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego przeciwko wierzycielowi, w formie wyroku lub nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności. Tak zakończone postępowanie pozwoli na uniknięcie przedawnienia długu i stanowi podstawę do egzekucji należności przez stosowne organy.

3. Windykacja przedegzekucyjna

Są to ostateczne działania polubowne prowadzone w oparciu o uzyskany w drodze postępowania sądowego prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty.  

4. Windykacja egzekucyjna

W przypadku wyczerpania innych (polubownych) możliwości odzyskania należności Kancelaria podejmuje działania na etapie egzekucyjnym tj. przygotowanie wniosku egzekucyjnego oraz skierowanie sprawy do stosownej Kancelarii Komorniczej.

II. PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Pieczęć prewencyjna jest tanim i prostym we wdrożeniu narzędziem, mającym na celu zdyscyplinowanie kontrahenta do terminowej realizacji płatności. Oznacza, iż dany przedsiębiorca współpracuje z podmiotem wyspecjalizowanym w ściąganiu nieterminowych należności i jednocześnie korzysta z ochrony w sferze monitorowania płatności.  Stosowanie pieczęci na fakturach, wezwaniach do zapłaty czy notach odsetkowych stanowi sygnał dla nierzetelnych kontrahentów, iż nieregulowanymi w terminie zobowiązaniami zajmie się kancelaria prawna. Poniżej wzór pieczęci prewencyjnej:

N A L E Ż N O Ś Ć    M O N I T O R O W A N A 

windykację nieterminowych należności prowadzi

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK MISIEJCZUK

www.radcamisiejczuk.pl 

 

III. MONITORING PŁATNOŚCI

Usługa monitoringu płatności spełnia jedną z podstawowych funkcji prewencyjnych. Usługa ta polegająca na bieżącym, telefonicznym nadzorowaniu należności za produkty i usługi świadczone przez Klienta i przypominaniu o konieczności dokonania płatności, celem zminimalizowania opóźnień w płatnościach Kontrahentów oraz uniknięcia ryzyka ich niewypłacalności.

ponadto: 

- udzielanie porad prawnych, w tym także za pośrednictwem Internetu (e-porady),

- obsługa prawna Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w tym zwłaszcza przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych, zakładów opieki zdrowotnej, stowarzyszeń i innych podmiotów,

- reprezentacja Klientów w  postępowaniach przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz organami administracji publicznej,

- przygotowywanie pism procesowych, np.: wniosków, pozwów, odwołań itp.,

- opracowywanie wszelkiego rodzaju umów i aneksów do umów w procesie gospodarczym wraz z negocjowaniem warunków,

- sporządzanie opinii prawnych.

 

W zakresie działania Kancelarii znajdują się sprawy także z zakresu prawa:

- karnego, karno-skarbowego,

- służb mundurowych, w tym m.in.: 

- służby wojskowej żołnierzy zawodowych,

- służby wojskowej żołnierzy niezawodowych (służby kandydackiej, NSR),

- wojskowego prawa mieszkaniowego,

- wojskowego prawa karnego,

- doradztwa i obrony żołnierzy w postępowaniach dyscyplinarnych,

- doradztwa i reprezentacji w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych (odwołania od decyzji i rozkazów dowódców jednostek wojskowych, skargi na decyzje i rozkazy do sądów administracyjnych),

- doradztwo i reprezentacja w sporach cywilnych z jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej.

- pracy i ubezpieczeń społecznych,

- rodzinnego,

- administracyjnego. 

 

 

Języki obce

 • angielski

Formy płatności:

 • gotówka 
 • przelew 

Wskazówki dojazdu

wyświetl większą mapę
Określ moją lokalizację
Wyznacz trasę dojazdu:

Galeria

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Misiejczuk

Inne w tej lokalizacji

Nasi partnerzy

 • Anwaltskanzlei Ambroziak
 • Business Centre Club
 • Bieszczad Górecki
 • RymarzZdort
 • Gessel
 • Klisz

Copyright © 2009-2021 Mecenasi.pl

Realizacja: Edios.pl