• adwokaci
 • adwokaci kościelni
 • audytorzy
 • biegli i inni eksperci
 • detektywi
 • doradcy podatkowi
 • komornicy sądowi
 • mediatorzy
 • notariusze
 • pośrednicy (nieruchomości)
 • radcy prawni
 • rzecznicy patentowi
 • rzeczoznawcy budowlani
 • rzeczoznawcy majątkowi
 • rzeczoznawcy motoryzacyjni
 • tłumacze przysięgli
 • zarządcy nieruchomościami
 • Wybierz kategorię
 • prawo amerykańskie
 • prawo angielskie
 • prawo austriackie
 • prawo belgijskie
 • prawo białoruskie
 • prawo bułgarskie
 • prawo chińskie
 • prawo chorwackie
 • prawo czeskie
 • prawo duńskie
 • prawo francuskie
 • prawo hiszpańskie
 • prawo holenderskie
 • prawo irlandzkie
 • prawo litewskie
 • prawo niemieckie
 • prawo norweskie
 • prawo portugalskie
 • prawo rosyjskie
 • prawo rumuńskie
 • prawo szwajcarskie
 • prawo szwedzkie
 • prawo słowackie
 • prawo ukraińskie
 • prawo węgierskie
 • prawo włoskie

Wykorzystaj wszystkie lub tylko wybrane kryteria wyszukiwania powyżej, aby znaleźć specjalistę z danej dziedziny

Sądy i Trybunały UE

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx

Info Curia - Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&PHPSESSID=3f71f96d9b4b0e13129fda2699494f0e

Międzynarodowy Trybunał Karny
http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx

Międzynarodowy Trybunał Praw Morza
http://www.itlos.org

CASELEX - Odpłatna baza danych orzecznictwa ETS
http://www.caselex.com

Europejska Sieć Rad Sądownictwa - ENCJ
http://www.encj.eu

Europejska sieć sądowa w sprawach karnych
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn

Sieć Prezesów Sądów Najwyższych UE
http://www.reseau-presidents.eu

 

Nasi partnerzy

 • Anwaltskanzlei Ambroziak
 • Business Centre Club
 • BakerMcKenzie
 • E-Publiczny Doradca
 • Gessel
 • BusinessMediaSolutions

Copyright © 2009-2020 Mecenasi.pl

Realizacja: Edios.pl