• adwokaci
 • adwokaci kościelni
 • detektywi
 • doradcy podatkowi
 • komornicy sądowi
 • mediatorzy
 • notariusze
 • radcy prawni
 • rzecznicy patentowi
 • tłumacze przysięgli
 • Wybierz kategorię
 • prawo amerykańskie
 • prawo angielskie
 • prawo austriackie
 • prawo belgijskie
 • prawo białoruskie
 • prawo bułgarskie
 • prawo chińskie
 • prawo chorwackie
 • prawo czeskie
 • prawo duńskie
 • prawo francuskie
 • prawo hiszpańskie
 • prawo holenderskie
 • prawo irlandzkie
 • prawo litewskie
 • prawo niemieckie
 • prawo norweskie
 • prawo portugalskie
 • prawo rosyjskie
 • prawo rumuńskie
 • prawo szwajcarskie
 • prawo szwedzkie
 • prawo słowackie
 • prawo ukraińskie
 • prawo węgierskie
 • prawo włoskie

Wykorzystaj wszystkie lub tylko wybrane kryteria wyszukiwania powyżej, aby znaleźć specjalistę z danej dziedziny

Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik z siedzibą w Toruniu przy ul. Panny Marii 3/5 (kod pocztowy 87-100), działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Torunia, NIP 956-131-14-46, zwana dalej właścicielem portalu. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych tel. +48 605 368 905, admin@mecenasi.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu bezpośredniego kontaktu z klientem oraz wykonania umowy o świadczenie usług. Administrator nie udostępnia danych, ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 25 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest obowiązkowe w celu zrealizowania usługi. W innych przypadkach jest to dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu. Dane są powierzane w niezbędnym zakresie jedynie podmiotowi zajmującemu się kadrami oraz księgowością, informatykowi, innym podmiotom w celu prawidłowego zrealizowania usługi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Korzystając z usług dostępnych na portalu akceptujesz zasady zawarte w zamieszczonej w nich polityce prywatności.

3. Właściciel portalu szanuje dane zarejestrowanych użytkowników, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez Twojej zgody. Poza powyższą zasadą ujawnienie danych użytkownika może nastąpić:
- poprzez świadome zamierzenie ich prezentowania przez umieszczającego dane,
- na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu,
- w celu ochrony praw przysługujących właścicielowi portalu.

4. W czasie korzystania z portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej i są niezbędne do prawidłowego działania portalu. Niedostosowanie się do tych wymogów może uniemożliwić skorzystanie z danej usługi.

5. Dane (w szczególności adresy e-mail), wprowadzone do portalu mecenasi.pl w celu ich umieszczenia w publicznie dostępnej bazie danych lub przy okazji wysyłania treści zapytań oraz odpowiedzi, są dostępne dla wszystkich, którzy odwiedzają portale należące do właściciela portalu.
Właściciel portalu nie ma możliwości zabezpieczenia użytkownika przed osobami prywatnymi lub firmami, które wykorzystają w/w. dane do przesłania niezamówionych informacji. Dlatego dane te nie podlegają polityce prywatności.

6. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z polityką prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do portalu, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).

7. Właściciel niniejszego portalu przetwarza informacje zawarte w plikach cookies. Informacje o użytkownikach są zbierane wyłącznie w postaci anonimowych dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne.

8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Panny Marii 3/5, 87-100 Toruń.

9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych niniejszego portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb a ponadto do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości portalu.

10. W ramach niniejszego portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  tzw. session cookies oraz persistent cookies. Session cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny, pliki „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych niniejszego portalu, „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

11. Właściciel niniejszego portalu informuje, że w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu z portalu, korzysta z usługi Google Analytics i Google AdSense.

12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika witryny lub usunąć cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

13. Akceptując Regulamin i Politykę prywatności użytkownik końcowy wyraża zgodę na: korzystanie z plików cookie lub innego lokalnego przechowywania, zbieranie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizacji reklam.

14. Właściciel portalu przechowuje zapisy zgód udzielonych przez użytkowników końcowych, zaś użytkownicy mogą swoją zgodę w każdym czasie wycofać.

Właściciel niniejszego portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.

15. Portal zawiera odnośniki/linki do innych stron internetowych. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

16. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy portalu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: admin@mecenasi.pl

17. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie portalu.

18. Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

19. Polityka prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej portalu.

 

Data obowiązywania: od 10 maja 2023 r.

 

Copyright © 2009-2024 Mecenasi.pl - Znajdź prawnika i umów wizytę

Katalogi SEO: Katalogi SEO

Realizacja: Edios.pl