• adwokaci
 • adwokaci kościelni
 • audytorzy
 • biegli i inni eksperci
 • detektywi
 • doradcy podatkowi
 • komornicy sądowi
 • mediatorzy
 • notariusze
 • pośrednicy (nieruchomości)
 • radcy prawni
 • rzecznicy patentowi
 • rzeczoznawcy budowlani
 • rzeczoznawcy majątkowi
 • rzeczoznawcy motoryzacyjni
 • tłumacze przysięgli
 • zarządcy nieruchomościami
 • Wybierz kategorię
 • prawo amerykańskie
 • prawo angielskie
 • prawo austriackie
 • prawo belgijskie
 • prawo białoruskie
 • prawo bułgarskie
 • prawo chińskie
 • prawo chorwackie
 • prawo czeskie
 • prawo duńskie
 • prawo francuskie
 • prawo hiszpańskie
 • prawo holenderskie
 • prawo irlandzkie
 • prawo litewskie
 • prawo niemieckie
 • prawo norweskie
 • prawo portugalskie
 • prawo rosyjskie
 • prawo rumuńskie
 • prawo szwajcarskie
 • prawo szwedzkie
 • prawo słowackie
 • prawo ukraińskie
 • prawo węgierskie
 • prawo włoskie

Wykorzystaj wszystkie lub tylko wybrane kryteria wyszukiwania powyżej, aby znaleźć specjalistę z danej dziedziny

Polityka prywatności

1. Administratorem danych jest Kancelaria Adwokacka Nasz Prawnik z siedzibą w Toruniu przy ul. Panny Marii 3/5 (kod pocztowy 87-100), działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Torunia, NIP 956-131-14-46, zwana dalej właścicielem portalu. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych tel. +48 605 368 905, admin@mecenasi.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu bezpośredniego kontaktu z klientem oraz wykonania umowy o świadczenie usług. Administrator nie udostępnia danych, ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 25 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest obowiązkowe w celu zrealizowania usługi. W innych przypadkach jest to dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu. Dane są powierzane w niezbędnym zakresie jedynie podmiotowi zajmującemu się kadrami oraz księgowością, informatykowi, innym podmiotom w celu prawidłowego zrealizowania usługi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Korzystając z usług dostępnych na portalu akceptujesz zasady zawarte w zamieszczonej w nich polityce prywatności.

3. Właściciel portalu szanuje dane zarejestrowanych użytkowników, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez Twojej zgody. Poza powyższą zasadą ujawnienie danych użytkownika może nastąpić:
- poprzez świadome zamierzenie ich prezentowania przez umieszczającego dane,
- na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu,
- w celu ochrony praw przysługujących właścicielowi portalu.

4. W czasie korzystania z portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej i są niezbędne do prawidłowego działania portalu. Niedostosowanie się do tych wymogów może uniemożliwić skorzystanie z danej usługi.

5. Dane (w szczególności adresy e-mail), wprowadzone do portalu mecenasi.pl w celu ich umieszczenia w publicznie dostępnej bazie danych lub przy okazji wysyłania treści postów oraz odpowiedzi na forum, są dostępne dla wszystkich, którzy odwiedzają portale należące do właściciela portalu.
Właściciel portalu nie ma możliwości zabezpieczenia użytkownika przed osobami prywatnymi lub firmami, które wykorzystają w/w. dane do przesłania niezamówionych informacji. Dlatego dane te nie podlegają polityce prywatności.

6. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z polityką prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do portalu, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).

7. Portal stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika portalu. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach portalu - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników portalu, optymalizowaniu emisji reklam na portalu i usprawniania funkcjonowania portalu zgodnie z obowiązującymi w sieci Internet standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący z portalem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z portalu.
Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi cookies.

8. Portal zawiera odnośniki/linki do innych stron internetowych. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

9. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy portalu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: admin@mecenasi.pl

10. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie portalu.

11. Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

12. Polityka prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej portalu.

 

Data obowiązywania: od 25 maja 2018 r.

 

Nasi partnerzy

 • Anwaltskanzlei Ambroziak
 • Business Centre Club
 • Bieszczad Górecki
 • RymarzZdort
 • Gessel
 • Klisz

Copyright © 2009-2021 Mecenasi.pl

Realizacja: Edios.pl